Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da smo sa početkom 2017. godine proširili kapacitet merenja i ispitivanja karakteristika pumpi na postojećoj ispitnoj stanici. Rezultat ovog projekta je mogućnost merenja sledećih parametara:

  • Kapacitet pumpe do 1500 m³/h
  • Snaga motora do 600 kW
  • Prečnici cevovoda do DN 300 NP 16

Sva ispitivanja vrše se preko elektromagnetnih merača protoka tip KROHNE Germany i frekventnih regulatora tip SANTERNO Italy.

  • Karakteristike pumpe: Q=250 l/sec, H=150 m, n=1450 ⁰/min, P=560 kW
  • Proizvođač: Beopumpe Beograd, Srbija
  • Kupac: JP Elektroprivreda Srbije ogranak TE-KO Kostolac

Ispitivanje dvoulazne pumpe tip DSP 250-630