Pumpe su namenjene za transport ulja iz donjeg u gornji rezervoar sistema podmazivanja agregata, pri čemu savladavaju visinsku razliku od 34m, cevovodom DN125.
Pumpe rade u kontinualnom režimu – 24h/dan.

  • Proizvođač: BEOPUMPE, Beograd
  • Kupac: JP ELEKTROPRIVREDA Srbije, ogranak HE Đerdap, Kladovo