Preuzmite katalog

NS  
Norma centrifugalne pumpe
po DIN 24255 (EN733)

OPIS

Jednostepene horizontalne norma centrifugalne pumpe za transport hladne i vruće vode, nečiste vode, morske vode, kondenzata, ulja, lužine, abrazivnih tecnosti bez većeg sadržaja čvrstih čestica.
Q = 2-500 m³/h
H < 150 m
t <140°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U vodosnabdevanju, navodnjavanju i odvodnjavanju, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, industriji boja i papirnoj industriji, rashladnim sistemima i toplifkaciji, u opremi za bazene, splinkler sistemima i dr.

Preuzmite katalog
NSI  
Norma centrifugalne pumpe
po DIN 24256 (ISO2858)

OPIS

Jednostepene horizontalne norma centrifugalne pumpe za transport hladne i vruće vode, nečiste vode, morske vode, kondenzata, ulja, lužine, abrazivnih tečnosti bez većeg sadržaja čvrstih čestica.
Q = 2-500 m³/h
H < 150 m
t <140°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U vodosnabdevanju, navodnjavanju i odvodnjavanju, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, industriji boja i papirnoj industriji, rashladnim sistemima i toplifkaciji, u opremi za bazene, splinkler sistemima i dr.
Preuzmite katalog
NSB  
Monoblok pumpe
po DIN 24255


OPIS

Jednostepene centrifugalne pumpe u monoblok izvedbi.
Q = 2-180 m³/h
H < 100 m
t <105°C
n<3000 o/min

PRIMENA

Za otpremanje kišnice, industrijske vode, morske vode, kondenzata, ulja, slane vode, baza i dr. Takođe nalaze primenu kod grejanja, hlađenja, u bazenima, pri ukanjanju prašine, pripremi vode, vodovodu, navodnjavanju, desalinizaciji morske vode, irigaciji, postrojenjima za prskanje boje i dr.
Preuzmite katalog
NST  
Centrifugalne pumpe
za teške uslove rada

OPIS

Jednostepene centrifugalne pumpe za teške uslove rada.
Q = 2-500 m³/h
H < 150 m
t <140°C
n<3000 o/min

PRIMENA

Za hladnu i vruću vodu do 140°C, nečistu vodu, morsku vodu, kondenzat , ulje, lužinu i dr. Takođe se primenjuju za transport abrazivnih tečnosti bez većeg sadržaja čvrstih čestica, u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, industriji boja i papirnoj industriji, rashladnim sistemima i toplifkaciji i dr.
Preuzmite katalog
NSH  
Hemijske centrifugalne pumpe
OPIS

Jednostepene centrifugalne pumpe za transport kiselina i ostalih agresivnih tecnosti.
Q = 2-500 m³/h
H < 150 m
t <140°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U hemijskoj i petrohemijskoj industriji, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, industriji boja i dr.
Preuzmite katalog
TU  
Pumpe termalnog ulja
OPIS

Jednostepene horizontalne centrifugalne pumpe za transport termalnog ulja koje ima ulogu prenosa toplotne energije.
Q = 10-300 m³/h
H < 80 m
t <300°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U hemijskoj i farmaceutskoj industriji, gumarskoj industriji, preradi bitumena (asvaltne baze), industriji boja, za zagrevanje tankova na brodovima, zagrevanje teških boja, industriji mineralnih ulja, za različite industrije za preradu metala i drveta, građevinarstvu i dr.
Preuzmite katalog
VNS  
Vertikalne norma centrifugalne pumpe
OPIS

Jednostepene vertikalne norma centrifugalne pumpe za transport hladne i tople vode, nečiste vode, morske vode, kondenzata, ulja i lužine. abrazivnih tečnosti bez većeg sadržaja čvrstih čestica.
Q = 2-400 m³/h
H < 60 m
t <80°C
n<1450 o/min

PRIMENA

U vodosnabdevanju, navodnjavanju i odvodnjavanju, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, industriji boja i papirnoj industriji, rashladnim sistemima i toplifkaciji i dr.
Preuzmite katalog
KPO, KP2, KP3  
Kanalne procesne centrifugalne pumpe
OPIS

Jednostepene horizontalne kanalne procesne centrifugalne pumpe za transport prljave i fekalne vode i svih vrsta abrazivnih produkata sa većim procentom krutih čestica, vlakana, otpadaka i drugih nečistoca, za transport voća, povrća, žitarica, ribe i sl.
Q = 2-430 m³/h
H < 100 m
t <105°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U papirnoj industriji, šećeranama, fabrikama glinice, za otpadne i prljave vode, gde god svojim karakteristikama mogu zadovoljiti.
Preuzmite katalog
VKPO, VKP1, VKP2, VKP3  
Vertikalne kanalne pumpe
OPIS

Jednostepene vertikalne kanalne procesne centrifugalne pumpe za transport prljave vode i svih vrsta abrazivnih produkata sa većim procentom krutih čestica, vlakana, otpadaka i drugih nečistoća, za transport voća,povrća, žitarica, ribe i sl.
Q = 2-540 m³/h
H < 70 m
t <80°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U papirnoj industriji, šećeranama, prehrambenoj i hemijskoj industriji, fabrikama glinice, rudarstvu, za otpadne i prljave vode, gde god svojim karakteristikama mogu zadovoljiti.
Preuzmite katalog
DP  
Drenažne vertikalne
pumpe

OPIS

Vertikalne drenažne pumpe za automatsko odvodnjavanje prostora ugroženih otpadnim, kišnim ili podzemnim vodama. Za crpljenje prljave vode sa prisutnim sadržajem čvrstih delova, za hemijski agresivne tečnosti. Veličina čvrstih čestica do 15 mm.
Q = 5-38 m³/h
H < 32 m
t <500°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U hemijskoj i petrohemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, industriji boja i papirnoj industriji, rashladnim sistemima i toplifkaciji, šećeranama i dr.
Preuzmite katalog
DBP  
Dubinske
bunarske pumpe

OPIS

Vertikalne višestepene dubinske bunarske pumpe za crpljenje vode sa dubina koje su veće od usisnih visina pumpi horizontalnog izvođenja.
Q = 5-800 m³/h
H < 190 m
t <80°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U vodovodskim postrojenjima, u industriji za snabdevanje, građevinarstvu i rudarstvu, za sniženje ili održavanje nivoa podzemnih voda i sl.
Preuzmite katalog
VCP, VCPV  
Višestepene centrifugalne pumpe
OPIS

Višestepene centrifugalne pumpe tipa VCP namenjene su za transport čiste i u manjem stepenu nečiste hladne i tople vode do 105°C, hladnih ulja, tečnih goriva i sl. Pumpe tipa VCPV imaju mogucnost hlađenja pletenica zbog povišenih temperature radnog medija pa se primenjuju za transport vruće vode do 130°C.
Q = 2-750 m³/h
H < 600 m
t <130°C
n<3000 o/min

PRIMENA

Za javne i industrijske vodovode, kao kotlovske napojne pumpe, za veštacku kišu, vatrogasne svrhe, za navodnjavanje i odvodnjavanje, u farmaceutskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji i sl.
Preuzmite katalog
KCP, KCPV  
Kondenzatne centrifugalne pumpe
OPIS

Pumpe tipa KCP mogu pored čiste dobavljati i u većem stepenu nečistu vodu. Povoljne su za teže uslove usisa kod transporta kondenzata, kod većih geodetskih usisnih visina i kod većih otpora u usisnom cevovodu. Tipovi pumpi KCP namenjeni su za temperature medija do 80°C, dok su tipovi KCPV za medije do 130°C.
Q = 5-460 m³/h
H < 340 m
t <130°C
n<3000 o/min

PRIMENA

U elektranama i energanama, kao pumpe kondenzata, kao pumpe opšte namene u navodnjavanju, odvodnjavanju i dr.
Preuzmite katalog
PPK  
Procesne konzolne pumpe
OPIS

Pumpa je izvedena kao jednostepena centrifugalna pumpa, sa otvorenim radnim kolom, za transport agresivnih fluida, kao i fluida veće gustine.
Q=1.8-50.40 m³/h
H=10-95 m
t <105°C
n<2900 o/min

PRIMENA

U prehrambenoj industriji, industiji sokova, mlekarskoj industriji, proizvodnji skroba, procesnoj industriji, hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji i gde god svojim karakteristikama mogu zadovoljiti.
Preuzmite katalog
ES  
Elastične spojnice
OPIS

Elastične spojnice za prenos obrtnog momenta sa pogonske na gonjenu mašinu.
 
n<3000 o/min

PRIMENA

Za centrifugalne pumpe, ventilatore, generatore za osvetljenje, kranove turbokompresore, teške dizalice, betonske mešalice, klipne pumpe, pluger pumpe, brodske propelere, i razne druge mašine
Preuzmite katalog
PS  
Perifleks spojnice
OPIS

Perifleks spojnice za prenos obrtnog momenta sa pogonske na gonjenu mašinu.
 
n<3000 o/min

PRIMENA

Za centrifugalne pumpe, ventilatore, kranove, teške dizalice, betonske mešalice, klipne pumpe, pluger pumpe, brodske propelere, i razne druge mašine.
Preuzmite katalog
UK, UKV  
 
OPIS

Usisne korpe sa i bez nepovratnog ventila se ugrađuju na početku usisnog cevovoda. Namenjene su za sprečavanje ulaska većih stranih tela u pumpe. Korpe sa nepovratnim ventilom drže pumpu stalno potopljenu i spremnu za novi start.
Usisne korpe
 
NO65 do NO500
Preuzmite katalog
DSP  
Dvoulazne pumpe
OPIS

Aksijalna dvoulazna pumpa sa dvoulaznim radijalnim radnim kolom.
Qmax=4500 m³/h
Hmax=180m
t= -15°C-120°C
n=750-3550 o/min

PRIMENA

U vodovodnim sistemima, hemijskoj industriji, rudarstvu, energetskim postrojenjima, šećeranama, brodogradnji, procesnoj idustriji, protivpožarnim sistemima i dr.
Preuzmite katalog


Ovlašćeni distributer u Srbiji za: