KCP, KCPv

KCP, KCPv

KONDENZATNE CENTRIFUGALNE PUMPE

  • Q = 5-460 m³/h
  • H < 340 m
  • t < 130°C
  • n < 3000 o/min

Opis

Pumpe tip KCP mogu pored čiste dobavljati i u većem stepenu nečistu vodu. Povoljne su za teže uslove usisa kod transporta kondenzata, kod većih geodetskih usisnih visina i kod većih otpora u usisnom cevovodu. Tipovi pumpi KCP namenjeni su za temperature medija do 80°C, dok su tipovi KCPv za medije do 130°C.

Primena

U elektranama i energanama, kao pumpe kondenzata, kao pumpe opšte namene u navodnjavanju, odvodnjavanju i dr.