KP

KP

KANALNE PROCESNE PUMPE
tip KPO, KP1, KP2, KP3

  • Q = 2-430 m³/h
  • H < 100 m
  • t < 105°C
  • n < 3000 o/min

Opis

Jednostepene horizontalne kanalne procesne centrifugalne pumpe za transport prljave i fekalne vode i svih vrsta abrazivnih produkata sa većim procentom krutih čestica, vlakana, otpadaka i drugih nečistoća, za transport voća, povrća, žitarica, ribe i sl.

Primena

U papirnoj industriji, šećeranama, fabrikama glinice, za otpadne i prljave vode, gde god svojim karakteristikama mogu zadovoljiti.