NSB

NST

CENTRIFUGALNE PUMPE
ZA TEŠKE USLOVE RADA

  • Q = 2-500 m³/h
  • H < 150 m
  • t < 140°C
  • n < 3000 o/min

Opis

Jednostepene centrifugalne pumpe za teške uslove rada.

Primena

Za hladnu i vruću vodu do 140°C, nečistu vodu, morsku vodu, kondenzat , ulje, lužinu i dr. Takođe se primenjuju za transport abrazivnih tečnosti bez većeg sadržaja čvrstih čestica, u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, industriji boja i papirnoj industriji, rashladnim sistemima i toplifkaciji i dr.