PPK

PPK

PROCESNE KONZOLNE PUMPE

  • Q = 1.8-50.40 m³/h
  • H = 10-95 m
  • t < 105°C
  • n < 2900 o/min (r.p.m.)

Opis

Pumpa je izvedena kao jednostepena centrifugalna pumpa, sa otvorenim radnim kolom, za transport agresivnih fluida, kao i fluida veće gustine.

Primena

U prehrambenoj industriji, industiji sokova, mlekarskoj industriji, proizvodnji skroba, procesnoj industriji, hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji i gde god svojim karakteristikama mogu zadovoljiti.