VKP

VKP

VERTIKALNE KANALNE PUMPE
tip VKPO, VKP1, VKP2, VKP3

  • Q = 2-540 m³/h
  • H < 70 m
  • t < 80°C
  • n < 3000 o/min

Opis

Jednostepene vertikalne kanalne procesne centrifugalne pumpe za transport prljave vode i svih vrsta abrazivnih produkata sa većim procentom krutih čestica, vlakana, otpadaka i drugih nečistoća, za transport voća, povrća, žitarica, ribe i sl.

Primena

U papirnoj industriji, šećeranama, prehrambenoj i hemijskoj industriji, fabrikama glinice, rudarstvu, za otpadne i prljave vode, gde god svojim karakteristikama mogu zadovoljiti.